PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

Różaniec 2015 - pamiątki uczestnictwa

Tegoroczne pamiątki uczestnictwa w nabożeństwie różańcowym zostały tak pomyślene, aby na ich podstawie dzieci mogły poznać historię i różne ciekawostki z dziejów klasztoru na Jasnej Górze. Na naszej stronie znajdują się krókie opisy, w których została zawarta odpowiedź na pytanie umieszczone na obrazku. Zachęcamy do lektury i zbierania pamiątek udziału w nabożeństwie różańcowym. Zobacz zadania i odpowiedzi.

Studia dla animatorów małżeństw

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oferuje dwusemestralne studium przeznaczone dla par małżeńskich. Jego celem ma być przygotowanie małżeństw, które będą wsparciem dla duszpasterstwa rodzin w konkretnej parafii, dekanacie czy diecezji. Zdobyt kwalifikacje mogą być pomocne w organizowaniu katechezy dorosłych adresowanych do młodych małżeństw. Więcej informacji można znaleźć na stronie PWT

Propozycja studiów doktoranckich z katechetyki w systemie niestacjonarnym

Od tego roku Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie uruchamia studia doktoranckie z katechetyki w trybie niestacjonarnym. Adresowane są one zwłaszcza do katechetów, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje i sięgnąć po stopień naukowy doktora teologii w zakresie katechetyki. Program studiów obejmuje jedynie 8 zjazdów w ciągu roku (poniedziałek - wtorek), co umożliwia łatwiejsze pogodzenie obowiązków zawodowych ze studiowaniem. Szczegółowe informacje odnośnie studiów można uzyskać pod adresem: http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/1165 lub telefonicznie w sekretariacie studiów doktoranckich tel. 22 561 88 16. 

Katechezy przygotowujące na XV Dzień Papieski (11 X 2015 r.)

W rozwinięciu zamieszczamy scenariusze katechechez na wszystkie poziomy edukacyjne, które powinny posłużyć dobremu przygotowaniu dzieci i młodzieży do przeżywania XV Dnia Papieskiego. Zachecamy katechetów do poprowadzenia katechez w oparciu o zamieszczone materiały.

XV Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych

W dniach 24 - 27 września 2015 r. odbędzie się w Brennej w Konferencja dla katechetów szkół specjalnych. Jej temat brzmi: "Rodzina miejscem katechezy osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych". Zgłoszenia udziału można przesyłać do 20 września. Wszelkie dane dotyczące Konferencji można znaleźć w rozwinięciu. 

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Kurie Prowincjalne Ojców Franciszkanów zachęcają katechetów szkół podstawowych, gimnazjalych oraz ponadgimnazjalnych do zaproponowania uczniom udziału w Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Udział w konkursie należy zgłaszać do 23 listopada. Regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.olimpiada.franciszkanie.pl

Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjlanych i osób dorosłych, którego hasło brzmi „Otwórzmy drzwi naszych serc na Rok Święty Miłosierdzia (8. 12. 2015 – 20. 11. 2016)”. Honorowy patronat nad konkursem objął Biskup Płocki Piotr Libera. Więcej informacji można znaleźć w rozwinięciu. 

Konkurs „Mój szkolny kolega z misji” XV edycja: Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami 

Celem konkursu organizowanego przez Dzieło Pomocy "Ad Gentes" Komisji Episkopatu Polski ds. Misji jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Więcej informacji na stronie: www.adgentes.misje.pl
© 2008 Diecezja Płocka