PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

 Konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

 

Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie organizuje w roku szkolnym 2014/2015 ogólnopolski konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu: "Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał". Celem konkursu - przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum - jest upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 30. rocznicę śmierci. Patronat honorowy nad konkursem objął J.E. kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, karty zgłoszeniowe można przesyłać do końca listopada 2014 r. Pełna informacja na stronie www.popieluszko.edu.pl.  

Lista uczestników rekolekcji w Płocku   

W rozwinięciu podajemy katechetów wpisanych na listę uczestników rekolekcji "Trzy dni w Betanii. Drogi miłości i służby zasłuchanych serc" w Młodzieżowy Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku w dniach 14 - 16 XI 2014 r.  

Najbliższe szkolenia dla katechetów  

W pierwszej połowie listopada odbędzie szereg szkoleń dla katechetów organizowanych pod auspicjami Wydziału Katechetycznego. W dniu 4 listopada na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcy zostanie przeprowadzony warsztat, na który są zaproszeni katecheci szkół specjalnych. Natomiast w dniach 12 i 13 listopada do udziału w dorocznych szkoleniach są zaproszeni katecheci szkół podstawowych. Będą one mialy miejsce w Płocku i w Ciechanowie. Ponadto odbędą się dwa warsztaty prowadzone przez konsultantów MSCDN, do udziału w których są zobowiązani katecheci w początkowym okresie zatrudnienia. Szczegółowe informacje odności tych szkoleń znajdują się w rozwinięciu. 

Pakiet edukacyjny z bioetyki do wykorzystania na katechezie

Zgodnie z informacją przekazaną na szkoleniach dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych przekazujemy pakiet edukacyjny z bioetyki do wykorzystyania na katechezie plik do pobrania. 

Spotkania dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych 

Przypominamy, że w dniach 22 i 23 paździerenika odbęda się szkolenia dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych. Ich głównym tematem będzie problematyka bioetyczna w katechezie młodzieży oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży zaplanowanych na rok 2016 w Krakowie.  Spotkania odbędą się w Płocku na terenie Opactwa Pobenedyktyńskiego (środa) oraz w Płońsku w parafii św. Maksymiliana Kolbe (czwartek). Początek szkolenia o godz. 10.00. Do udziału w nim zobowiązani są katecheci uczący w szkołach na terenie dieceji płockiej. 

Konkurs "Mój szkolny kolega z misji"

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie organizuje kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjhalnych "Mój kolega z misji" pod hasłem "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału". W konkursie można przygotować pracę literacką, plastyczną, utwór muzyczny lub podiąć dzieło charytatywne. Ponadto jest także propozycja konkursu dla nauczycieli na scenariusz katechezy. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie www.adgentes.misje.pl

II  Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych Zwykli - Niezwykli

 

Książnica Płocka wraz z Wydziałem Katechetycznym zapraszają na II  Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych Zwykli – Niezwykli zorganizowany pod patronatem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych diecezji płockiej. Przedmiotem konkursu są max. 10-minutowe inscenizacje prezentujące epizody z żywotów świętych i błogosławionych. Zgłoszenia można składać do 3. 10. 2014 r. w Książnicy Płockiej. Więcej informacji w rozwinięciu. 

 Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej „Świadectwo chrześcijan dowodem żyjącego Boga

 

Konkurs na temat: „Świadectwo chrześcijan dowodem żyjącego Boga” jest  adresowany do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Zadanie konkursowe dla uczniów szkół podstawowych polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej, dla pozostałych kategorii wiekowych - na napisaniu pracy literackiej. Więcej informacji w rozwinięciu. 

© 2008 Diecezja Płocka