PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

Pakiet edukacyjny z bioetyki do wykorzystania na katechezie

Zgodnie z informacją przekazaną na szkoleniach dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych przekazujemy pakiet edukacyjny z bioetyki do wykorzystyania na katechezie plik do pobrania. 

Spotkania dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych 

Przypominamy, że w dniach 22 i 23 paździerenika odbęda się szkolenia dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych. Ich głównym tematem będzie problematyka bioetyczna w katechezie młodzieży oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży zaplanowanych na rok 2016 w Krakowie.  Spotkania odbędą się w Płocku na terenie Opactwa Pobenedyktyńskiego (środa) oraz w Płońsku w parafii św. Maksymiliana Kolbe (czwartek). Początek szkolenia o godz. 10.00. Do udziału w nim zobowiązani są katecheci uczący w szkołach na terenie dieceji płockiej. 

Konkurs "Mój szkolny kolega z misji"

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie organizuje kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjhalnych "Mój kolega z misji" pod hasłem "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału". W konkursie można przygotować pracę literacką, plastyczną, utwór muzyczny lub podiąć dzieło charytatywne. Ponadto jest także propozycja konkursu dla nauczycieli na scenariusz katechezy. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie www.adgentes.misje.pl

II  Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych Zwykli - Niezwykli

 

Książnica Płocka wraz z Wydziałem Katechetycznym zapraszają na II  Przegląd etiud teatralnych o świętych i błogosławionych Zwykli – Niezwykli zorganizowany pod patronatem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych diecezji płockiej. Przedmiotem konkursu są max. 10-minutowe inscenizacje prezentujące epizody z żywotów świętych i błogosławionych. Zgłoszenia można składać do 3. 10. 2014 r. w Książnicy Płockiej. Więcej informacji w rozwinięciu. 

 Konkurs Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej „Świadectwo chrześcijan dowodem żyjącego Boga

 

Konkurs na temat: „Świadectwo chrześcijan dowodem żyjącego Boga” jest  adresowany do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Zadanie konkursowe dla uczniów szkół podstawowych polega na stworzeniu pracy plastycznej lub pracy literackiej, dla pozostałych kategorii wiekowych - na napisaniu pracy literackiej. Więcej informacji w rozwinięciu. 

Ogólnopolska Konferencja Katechezy Specjalnej w Warszawie

 

W dniach 3 – 5. 10. 2014 r. odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Katechezy Specjalnej pod hasłem „Nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie”. Więcej informacji w rozwinięciu.

XIV Ogólnopolską Konferencję Katechetów Szkół Specjalnych 

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskigo w Katowicach oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Katowicach zapraszają katechetów szkół specjalnych na konferencję na temt: "Możliwości w wychowaniu religijnym". Odbędzie się ona w Brennej w dniach 25.09 (początek o godz. 18.00) - 28.09.2013 r. (zakończenie o godz. 12.00). Więcezj informacji w rozwinięciu.

Ogólnopolski Konkurs Akcji Katolickiej w Polsce: „Napisz błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz” ·

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. organizują Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem: „Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Zadaniem uczestników Konkursu jest sporządzenie krotkiej pracy literacjej na powyższy etap. Szczegółowe informacje w rozwinięciu.

© 2008 Diecezja Płocka