PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO OŚRODKA MISYJNEGO 

Duszpasterzy i katechetów serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w corocznej akcji „Kolędnicy Misyjni”. Proszę o przekazanie ich katechetom lub animatorom misyjnym. W tym roku kolędnicy misyjni będą wspierać rówieśników w Indiach. Więcej informacji na stronie: www.dzieciom-misji.missio.org.pl. Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych odbędzie się w Płocku 6 stycznia 2015.  Więcej informacji w rozwinięciu.

Pomoc dydaktyczna dla katechetów klas III szkoły podstawowej

W ostatnim czasie ukazały się i są do nabycia w Wydawnictwie oraz w Księgarni Diecezjalnej dwa plakaty z św. Tarsycjuszem. Zachęcamy katechetów do nabywania tej pomocy dydaktycznej. Plakat 1, Plakat 2 

 Konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

 

Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie organizuje w roku szkolnym 2014/2015 ogólnopolski konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu: "Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał". Celem konkursu - przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum - jest upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 30. rocznicę śmierci. Patronat honorowy nad konkursem objął J.E. kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, karty zgłoszeniowe można przesyłać do końca listopada 2014 r. Pełna informacja na stronie www.popieluszko.edu.pl.  

Lista uczestników rekolekcji w Płocku   

W rozwinięciu podajemy katechetów wpisanych na listę uczestników rekolekcji "Trzy dni w Betanii. Drogi miłości i służby zasłuchanych serc" w Młodzieżowy Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku w dniach 14 - 16 XI 2014 r.  

Najbliższe szkolenia dla katechetów  

W pierwszej połowie listopada odbędzie szereg szkoleń dla katechetów organizowanych pod auspicjami Wydziału Katechetycznego. W dniu 4 listopada na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcy zostanie przeprowadzony warsztat, na który są zaproszeni katecheci szkół specjalnych. Natomiast w dniach 12 i 13 listopada do udziału w dorocznych szkoleniach są zaproszeni katecheci szkół podstawowych. Będą one mialy miejsce w Płocku i w Ciechanowie. Ponadto odbędą się dwa warsztaty prowadzone przez konsultantów MSCDN, do udziału w których są zobowiązani katecheci w początkowym okresie zatrudnienia. Szczegółowe informacje odności tych szkoleń znajdują się w rozwinięciu. 

Pakiet edukacyjny z bioetyki do wykorzystania na katechezie

Zgodnie z informacją przekazaną na szkoleniach dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych przekazujemy pakiet edukacyjny z bioetyki do wykorzystyania na katechezie plik do pobrania. 

Spotkania dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych 

Przypominamy, że w dniach 22 i 23 paździerenika odbęda się szkolenia dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych. Ich głównym tematem będzie problematyka bioetyczna w katechezie młodzieży oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży zaplanowanych na rok 2016 w Krakowie.  Spotkania odbędą się w Płocku na terenie Opactwa Pobenedyktyńskiego (środa) oraz w Płońsku w parafii św. Maksymiliana Kolbe (czwartek). Początek szkolenia o godz. 10.00. Do udziału w nim zobowiązani są katecheci uczący w szkołach na terenie dieceji płockiej. 

Konkurs "Mój szkolny kolega z misji"

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie organizuje kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjhalnych "Mój kolega z misji" pod hasłem "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału". W konkursie można przygotować pracę literacką, plastyczną, utwór muzyczny lub podiąć dzieło charytatywne. Ponadto jest także propozycja konkursu dla nauczycieli na scenariusz katechezy. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie www.adgentes.misje.pl

© 2008 Diecezja Płocka