PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

Program Pielgrzymki maturzystów diecezji płockiej na Jasna Górę

Tegoroczna pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia.
Program pielgrzymki przewidziany zarówno na pierwszy jak i drugidzień pielgrzymki przedstawia się następująco:
9.15 - Zapisy w recepcji na terenie Bazylki Jasnogórskiej 
10.20 - Zawiązanie wspólnoty w Bazylice Jasnogórskiej
10.45 - Jak słuchać, aby usłyszeć Boga - konferencja Magdaleny Frączek, wokalistki i kompozytorki z nurtu muzyki chrześcijańskiej
- Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich
14.30 - Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej, przewodniczy Biskup Roman Marcinkowski.

VI. Festiwal Twórczości Maryjnej

Po raz szósty organizowany jest w Częstochowie Festiwal Twórczości Maryjnej „Sancta Maria” pod hasłem: Zawierz Panu jak Maryja. Jego głównym celem jest „przybliżenie osoby Maryi poprzez różne formy twórczości, popularyzacja pieśni o tematyce Maryjnej, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań muzycznych i plastycznych u dzieci i młodzieży”. Zadanie konkursu polega na przygotowaniu pracy plastycznej lub utworu muzycznego poświęconego Maryi.  

Wyniki etapu diecezjalnego 24. OTK oraz Konkursu Literackiego 

Wyniki etapu diecezjlnego 24. edycji OTK zostały zamieszczone w serwisie dla katechetów na stronie diecezji płockiej zob. link. Podobnie na stronie diecezjalnej zostały ogłoszone wyniki Konkursu literackiego dla uczniów szkół pondgimnazjalnych zob. link.

Katechezy przygotowujące do kanonizacji bł. Jana Pawła II

Pod kierunkiem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zostały przygotowane konspekty katechez związanych z kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II na poszczególne poziomy nauczania, które umieściliśmy na nowej stronie diecezji płockiej link. W związku z powyższym prosimy wszystkich katechetów diecezji płockiej o ich przeprowadzenie w Wielkim Poście. Na stronie Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” www.dzielo.pl zostaną niebawem zamieszczone fragmenty filmów z pielgrzymek Jana Pawła II do wykorzystania na katechezie, podczas liturgii i rekolekcji. Isnieje także możliwość skorzytania z katechez opracowanych pod kierunkiem wykładowców katechetyki KUL www.katechetyka.eu

Nowa strona internetowa diecezji płockiej

Pod tym samym jak dotychczas adresem została upubliczniona nowa strona internetowa diecezji. Zanalazł się w niej także folder katechetyczny, w którym odtąd będą się ukazywały wszystkie oficjalne informacje Wydziału Katechetyczne. Został on umieszczony w zakładce "dla wiernych" pod nazwą "serwis dla katechetów". Zachęcamy do zapoznania się w nową stroną oraz do umieszczenia jej wśród swoich ulubionych. Zapraszamy: Link

Konkurs „Księga nad Księgami” – Recytujemy Biblię

Już po raz 12 w murach III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku odbędzie się finał konkursu recytatorskiego poświęconego Biblii dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Do 10 marca można jeszcze zgłaszać uczestników Konkursu. Dokładne informacje można znaleźć w 
Regulaminie konkursu. W załączniku znaduje się ponadto formularz zgłoszeniowy

Zmiana terminu pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę!

Z przyczyn od nas niezależnych została zmieniona data naszej pielgrzymki maturzystów. Jako nowy termin Ojcowie Paulini wyznaczyli nam dni: 4 i 5 kwietnia 2014 r. Oczywiście niezmieniony pozostaje ustalony wcześniej podział na grupy przyjeżdżające w piątek i sobotę. W związku z powyższym prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

 Nowe materiały dydaktyczne dla pięciolatków i I klasy szkoły podstawowej (płyta muzyczna i multibook na tablicę interaktywną)

W ostatnim czasie ukazały się nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego pomoce dydaktyczne. Są one częścią dwóch pakietów edukacyjnych opracowanych pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego  - "Jesteśmy rodziną Boga" dla dzieci pięcioletnich oraz "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" dla klasy I szkoły podstawowej. Więcej informacji w rozwinięciu.

© 2008 Diecezja Płocka