PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

II Przegląd Etiud Teatralnych o świętych i błogosławionych Zwykli - Niezwykli

 KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

 

ZAPRASZAJĄ NA II  PRZEGLĄD ETIUD TEATRALNYCH

O ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

           

ZWYKLI - NIEZWYKLI

 

Patronat honorowy Biskup Płocki ks. Piotr Libera  

 

REGULAMIN

 

Celem przeglądu jest:

- popularyzacja tekstów kultury prezentujących sylwetki Świętych i Błogosławionych,

- ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość,

- zachęta do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu,

- propagowanie uniwersalnych wartości,

- zainteresowanie uczniów życiem Świętych i Błogosławionych, ukazanie ważnej roli patrona,

- zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć w twórczości scenicznej.

  

Warunki uczestnictwa

 

 

 

 

 1. Przedmiotem konkursu są max. 10-minutowe inscenizacje prezentujące epizody z żywotów Świętych i Błogosławionych, ukazujące wyjątkowość prezentowanej postaci oraz zachęcające młodych widzów do naśladownictwa. 
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Płockiej.
 3. Liczba osób występujących w etiudzie zależy od indywidualnych potrzeb poszczególnych inscenizacji.
 4. Powołane przez organizatora jury będzie oceniać: dobór bohatera inscenizacji, występ aktorski, siłę i sugestywność przekazu, elementy wzbogacające przekaz słowny.
 5. Zgłoszenia na przygotowanym formularzu należy składać do 3.10.2014 r., w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego Płock, ul. Kościuszki 6, pokój 22; e-mail  metod@bibl.plock.pl lub faksem 24 262 31 17. 
 6. Finałowy przegląd odbędzie się 21.10.2014 r. w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke ul. Jachowicza 34 w Płocku, od godz. 10.00.
 7. Organizatorzy przewidują nagrody.

 

 

Kontakt: Iwona Kosewska tel. 24 268 00 36

Serdecznie zapraszamy

 


 

Formularz zgłoszeniowy na przegląd etiud teatralnych ZWYKLI - NIEZWYKLI

 

 1. Tytuł etiudy (jeśli imię Świętego lub Błogosławionego nie występuje w  tytule, prosimy podać je w podtytule)

 …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

 

 1. Imiona i nazwiska uczniów, biorących udział w przeglądzie oraz klasa, do której uczęszczają:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko nauczyciela/katechety przygotowującego uczniów do przeglądu

………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………………

 

 


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela biorącego udział w konkursie

 

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki

……………………………………………………………….

imię i nazwisko nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku na potrzeby organizacji przeglądu etiud teatralnych  ZWYKLI - NIEZWYKLI  zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904)

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miejsca pracy uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Książnicy Płockiej im Władysława Broniewskiego
w Płocku.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

…………………………………

Data i podpis nauczyciela


 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

…………………………………………………………………………     

nazwa i adres placówki

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych

………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

 

przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku na potrzeby organizacji przeglądu etiud teatralnych ZWYKLI - NIEZWYKLI zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r.  nr 80 poz. 904)

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miejsca pracy uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Książnicy Płockiej im Władysława Broniewskiego
w Płocku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

 

…………………………………

Data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Teksty kultury dotyczące żywotów świętych dostępne w Książnicy Płockiej

 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI”– wybór literatury

 

 

 

1.  Ball, Ann
Współcześni Święci:  żywoty i oblicza. , T. 1 /
, Ann Ball ; przeł. [z ang.] Jarosław Irzykowski.
Gdańsk: , "Exter", 1994.

2.  Ball, Ann
Współcześni Święci: , żywoty i oblicza. , T. 2 / , Ann Ball ; przeł. [z ang.] Jarosław Irzykowski.
Gdańsk: , "Exter",1994.

3.  Bozowski, Bronisław

Święci, wielcy i nieznani / , [red. Jacek Laskowski].
Ząbki: , "Apostolicum", cop. 2001.

 

4. Cammilleri, Rino
Wielka księga świętych patronów:
, jakikolwiek jest wasz zawód, z jakimkolwiek problemem się borykacie, zawsze jest święty, do którego możecie się zwrócić / , [tł. tekstu Marzena Radomska].
Kielce : , "Jedność", 2001.

5. Cruz, Joan Carroll
Cuda Eucharystyczne i Eucharystyczne zjawiska w życiu świętych / , Joan Carroll Cruz; przeł. [z ang.] Tomasz Szczepańczyk.
Gdańsk: , "Exter" , 1995.

6. Koneczny, Feliks

Święci w dziejach narodu polskiego.
Komorów: , Antyk - Marcin Dybowski, , 2001.

 

7. Legendy chrześcijańskie: , antologia / , wyboru dokonali Luigi Santucci i Stanisław Klimaszewski ; [teksty z wł. tł. Adam Szymanowski ; il. Anna Skurpska-Ekes].
Warszawa: , Wydaw. Księży Marianów, 1993.

8. Masz na imię...: , popularne imiona katolickie, daty imienin z wyszczególnieniem ważniejszych świętych wraz z reprintami XIX-wiecznych drzeworytów świętych patronów dla łatwości i milszego czytania / , pod red. i wyborem Mirosława Mikołajczyka.
Piekary Śląskie: , "Gandalf", [ca 1993].

9. Mazur, Bożena
Poczet świętych i błogosławionych / , Bożena Mazur.
Poznań: , Publicat , 2005 .

10. Nasi święci: , polski słownik hagiograficzny : praca zbiorowa / , pod red. Aleksandry Witkowskiej.
Poznań: , Księgarnia św[iętego] Wojciecha, 1995.

11. Opaliński, Tomasz
Święci... znów na ziemię ściągnięci: , 365 śladów na drodze do nieba / , Tomasz Opaliński.
Płock: , Płocki Instytut Wydawniczy, 2011.

12. Schauber, Vera
Ilustrowany leksykon świętych / , Vera Schauber ; Hanns Michael Schindler ; [przekł. z niem. Paweł Tkaczyk, Ryszard Zajączkowski].
Kielce: , "Jedność", 2002.

13. Zaleski, Wincenty
Święci na każdy dzień.
Wyd. uzup. Warszawa: , Wydaw. Salezjańskie, 1995.

  

Filmy

Brat słońce, siostra księżyc – reż. Franco Zeffirelli /św. Franciszek z Asyżu/

Święta Teresa – reż. Ray Loriga

Ojciec Pio – reż. Carlo Carlei

Maria – reż. Abel Ferrara /św. Maria Magdalena/

Joanna d`Arc – reż. Luc Besson

© 2008 Diecezja Płocka