PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

VIII Płocki Maraton Biblijny

Po raz ósmy Akcja Katolicka Diecezji Płockiej w dniach 13 – 29 kwietnia 2015 roku organizuje przy PŁOCKIEJ BAZYLICE KATEDRALNEJ oraz w parafiach, które zadeklarowały swój udział czytanie całego Pisma świętego.

W roku 2015 po raz pierwszy czytania Pisma Świętego podjęły się również poszczególne parafie naszej diecezji. Przez pierwsze dwa dni Pismo Święte będzie czytane przed Bazyliką Katedralną, a następnie kontynuowane w parafiach: Rypin pw. św. Stanisława Kostki, Pułtusk pw. św. Mateusza, Nowy Dwór Mazowiecki, Dobrzyń n. Drwęcą, Bielsk, Staroźreby, Płock, pw. Św. Krzyża, Nasielsk, Płock pw. św. Wojciecha, Opinogóra, Ciechanów pw. św. Piotra Apostoła, Żuromin, Bieżuń. Organizacji tego zadania podjęły się Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 
Realizacją tego wydarzenia wpisujemy się w przygotowanie do uroczystych obchodów 940 rocznicy powstania Diecezji Płockiej oraz peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Jest to także nasza odpowiedź w Roku św. Jana Pawła II na Jego wezwanie skierowane do nas w 1991 r. na Jasnej Górze: „Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa!... Uczyńmy wszystko, aby coraz pełniej poznawać Chrystusa. Nie przestawajmy obcować z Ewangelią, Słowem Boga Żywego, z Pismem Świętym, abyśmy także siebie samych lepiej poznali i zrozumieli, jakie jest nasze powołanie w Chrystusie – Słowie Wcielonym...”
 
Od 2012 roku, dzięki pozytywnej odpowiedzi Duchowieństwa oraz Sióstr i Braci z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Kościoła Prawosławnego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, Płocki Maraton Biblijny nabrał charakteru ekumenicznego. 
 
VIII Płocki Maraton Biblijny rozpocznie się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Piotra Libery w Katedrze Płockiej 13 kwietnia 2015 roku o godzinie 9.00. Pierwszy fragment Pisma św. z Księgi Rodzaju odczyta JE ks. bp Piotr LIBERA – Gospodarz Maratonu,  następne odczytają przedstawiciele duchowieństwa tych Kościołów, które pozytywnie odpowiedzą na nasze zaproszenie, a w dalszej kolejności osoby, które zgłosiły swój udział.
 
Pismo Święte (Biblia Tysiąclecia) przed Katedrą Płocką czytane będzie: 
- poniedziałek (13 kwietnia) -  od godz. 9.50 do 17.15; 
- wtorek (14 kwietnia) -  od godziny 8.30 do 17.10. 
 
Pozostałe Księgi Pisma Świętego czytane będą w parafiach, które zgłosiły swój udział.
Łączny czas czytania Biblii wyniesie około 120 godzin. 
 
Liczymy na życzliwe zainteresowanie naszą inicjatywą katechetów i wszystkich, którym bliska stała się inicjatywa czytania i rozważania słów Pisma Świętego, o rozpropagowanie dzieła i umieszczenie informacji o VIII Płockim Maratonie Biblijnym na stronie www.
 
Uczestnictwo w Maratonie polega na wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału oraz na przybyciu do Płockiej Katedry w wybranym terminie i przeczytaniu (ustalonego z organizatorami) fragmentu tekstu Pisma Świętego w wymiarze 5 - 9 minut. 
 
Wszystkich, którzy pragną włączyć się w to  dzieło prosimy o kontakt telefoniczny, 
e-mailowy lub osobisty w biurze AKDP, ul Tumska 3, 
tel: (24) 262 50 60  w godzinach 9.30 - 14.00. kom. 606 44 89 12; 
e-mail:  akcjakatolicka_plock@op.pl 
 
Gorąco zapraszamy do udziału w VIII Płockim Maratonie Biblijnym.

W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Danuta Janicka – prezes AKDP                    
Ks. Piotr Marzec – Asystent Kościelny AKDP
 

 

© 2008 Diecezja Płocka