PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
MIESIĘCZNIK "KATECHETA"

Aktualności

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki

Celem konkursu jest: wzbogacenie wiedzy o bł. Bolesławie Lament, wyniesionej do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II, uzmysłowienie doniosłości i aktualności misji błogosławionej we współczesnej rzeczywistości, integracja rodziny poprzez uczestnictwo w konkursie, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

 

Organizatorzy oczekują na prace do 1 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.

Szczegółowe informacje:

 

http://katecheza.olsztyn.pl/konkursy-olimpiady

http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/wydarzenia.html

© 2008 Diecezja Płocka